Läs mer

Kvalitetsstyrning av svetsning är ett hett ämne just nu! De system som idag används för att nå rätt kvalitet på svetsningen är ISO 3834 & EN 1090.

Många uppdragsgivare ställer redan nu krav på en kvalitetshandbok enligt ISO 3834 för sina underleverantörers svetsande verksamhet. Banverket, bilindustrin, svetsning i tryckkärl och tryckbärande anordningar. I vissa branscher krävs även att systemet ska vara certifierat, t ex inom kärnkraften. Beroende på vilka kvalitetskrav som ställs delas ISO 3834 in i olika kravnivåer, 3834-2 för omfattande krav, 3834-3 för normala krav och 3834-4 för enkla krav.

För byggstålstillverkning och montage gäller utförande-standarden EN 1090-2 respektive
EN 1090-3 sedan maj 2011.

Från och med 1 Juli 2014

är alla tillverkare av byggsatser och komponenter för bärande stål- och aluminiumkonstruktioner tvungna att CE-märka sina produkter. För att kunna CE-märka dina produkter måste du som tillverkare vara certifierad. Det innebär att tillverkarens anläggningar och system för tillverkningskontroll (FPC) måste certifieras av ett anmält organ för att intyga samstämmighet med kraven i EN 1090-1.

Allt startar med en nulägesanalys ute på företaget. Då får man en tidsaspekt & en uppfattning om vad som behövs göras.

Ett godkänt ledningssystem måste finnas på företaget. FR 2000 eller ISO 9001.

3834 är ett system för att uppnå rätt kvalité på verkstadens tillverkning

1090-1 är ett system för att kunna CE-märka sina produkter.

1090-2 är kraven på utförande och kontroll av stålkonstruktioner.

 

Kraven på kompetens skärps

Men bli inte skrämd av det. ENW har ett komplett utbud av de utbildningar som fodras

De krav ni har, har även era underleverantörer

ENW kan hålla koll så ni sätter rätt krav på era underleverantörer. Får man inte rätt material in, kan man inte få rätt material ut!